Categorie: Nieuws (pagina 1 van 2)

Meer STEM meisjes

Persbericht project Meer STEM meisjes Jabbeke 2017
Ouders, leerkrachten en stereotypes beïnvloeden een beloftevolle toekomst voor meisjes in

STEM. En de jongens dan? De gender divide is zichtbaar al vanaf de derde kleuterklas!

Laat ons oorlog verklaren aan vrouwelijke en mannelijke STEM onderwerpen. Laat ons het hebben over uitvinder in plaats van ingenieur of wetenschapper en we hebben ze allemaal mee. Context, design & ontwerpen is voor jongens even belangrijk als voor meisjes. Ieder kind heeft aanleg. In hoeverre deze aanleg tot ontwikkeling komt, is afhankelijk van de omgeving: de verwachtingen van de omgeving, de (succes)ervaringen die ze opdoen, de rolmodellen die ze tegenkomen, de mate waarin opdrachten passen bij jouw interesses en jouw voorkeursmanier van leren. Laat ons techniekonderwijs bewust aanbieden op een gender-neutrale aantrekkelijke manier en we zullen al ver raken.

Tussen januari en december 2017 vond in de basisschool De Klimtoren in Jabbeke het project ‘Meer STEM meisjes’ plaats. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Het is een overkoepelende benaming voor alle technisch-wetenschappelijke studierichtingen.

Het project werd uitgevoerd door vzw De Creatieve STEM uit Gent, een organisatie die zich al jaren inzet om STEM te promoten bij kinderen en jongeren. Het provinciebestuur West-Vlaanderen kende een subsidie toe van ruim 10.000 EUR.

Het doel van het project was achterhalen hoe meer meisjes gemotiveerd kunnen worden voor STEM. Het is immers een vaststelling dat vooral jongens kiezen voor wiskundig- wetenschappelijke richtingen. Meisjes hebben nochtans evenveel potentieel, maar worden geremd in het exploreren van hun technisch/wetenschappelijk talent.

vzw De Creatieve STEM onderzocht of genderstereotypen een rol spelen in het al dan niet kiezen voor STEM. Genderstereotypen zijn opvattingen die wijd verspreid zijn en die jongens en meisjes bewust en onbewust in een bepaalde richting duwen bij de keuzes die ze maken (speelgoed, kledij, hobby’s, studiekeuze, …).

Uit het onderzoek blijkt dat genderstereotypen inderdaad een hele grote rol spelen en dat kinderen zich heel sterk laten leiden door de algemene opvattingen over wat geschikt is voor jongens/meisjes. Vooroordelen omtrent gender zitten diep verankerd, vaak onbewust en onzichtbaar, maar met grote invloed op het dagelijks leven. Het onderzoek toont aan dat ouders en vooral ook leerkrachten zich heel genderneutraal moeten opstellen t.o.v. de kinderen, zodat ze hun echte talenten kunnen ontdekken los van elke stereotype verwachting.

Anderzijds blijkt uit het onderzoek ook dat het wel degelijk mogelijk is om meisjes te prikkelen voor STEM en hun interesse aan te wakkeren. In alle klassen van De Klimtoren van derde kleuter tot zesde leerjaar werden twee STEM workshops aangeboden aan de leerlingen waaruit ze vrij konden kiezen.

Uit de keuze van de leerlingen blijkt dat meisjes opvallend vaak kiezen voor die workshops waaraan een kunstzinnig artistiek element toegevoegd is (STE(A)M – A staat voor Arts).

Vrijheid & creativiteit zijn voor hen een belangrijk aspect bij hun keuze. Creativiteit is net een basiscompetentie voor STEM.

Wanneer STEM verpakt wordt als ‘techniek’ haken meisjes af, wellicht wegens de (gender)overtuiging dat techniek iets voor jongens is. Wordt STEM echter verpakt als ‘ontwerpen, creëren’ dan is de interesse van meisjes meer geprikkeld. Dit aspect wordt voor jongens ook belangrijker naarmate ze ouder worden, er is een significant verschil tussen de keuzes van jongens in de onderbouw en de bovenbouw. Er is daarentegen geen significant verschil tussen keuzes van meisjes en jongens in de bovenbouw. Dit is een belangrijke bevinding van het onderzoek die nuttig is in de zoektocht naar instrumenten om meer meisjes te motiveren voor STEM.

Het volledig verslag en alle workshops die ontwikkeld werden in het kader van het project Meer STEM meisjes! zijn vrij beschikbaar voor alle geïnteresseerden via de links

 • ●  Meer STEM meisjes1 : alle materiaal, workshops, spellen en fiches
 • ●  Verslag2 : eindverslagJanuari 2018

  Perscontact, PR & Communication Manager Heidi Malengier heidi.malengier@gmail.com Vzw De Creatieve STEM DeCreatieveSTEM.be

  1 https://drive.google.com/drive/u/4/folders/19k8i1gcjHDOSw73jGrxZ8k6qWSYrybxe
  2 https://docs.google.com/document/d/1_WsEzKa40UCJT6U0Qy_oiKemtTMuQQ696sYMfHyt9q8/edit

Interview The Liquid State

For the fourth time, Designregio Kortrijk invited recent design graduates from the various creative disciplines for the Designers in Residence Kortrijk. During a working residence of 3 months, the three selected designers had the unique opportunity to work together on exploring social transformation through confrontation between citizens, society, entrepreneurs and education in regions such as Kortrijk.

This is the [ THE ] LIQUID STATE INTERVIEW:

Tell us a little about you! How did you end up in Designers in Residence Kortrijk?

Déborah Janssens – I’m from Paris, France and I am a young artist-designer. After graduating in Object Design, I moved to ethnology studies and decided to bound all my interests in a master degree in Social Design. I like to imagine and create surrealistic installations and performative situations that enhance the extraordinary within our everyday life. Designers in Residence in Kortrijk is a good opportunity to challenge my interests in a new context during a limited period of time.

Maria Pita Guerreiro – I am a product and graphic designer based in Lisbon, Portugal. My work explores multiple design aspects. I am interested in working with different materials, textures, and perspectives. During my time in Lisbon, I have worked in several studios and brands as a designer whilst running my co-founded Studio OJEAM. I have been active in the art/design community by participating in several exhibitions, design fairs and design residencies all over Europe and that’s also how I end up at Designers in Residence. My abroad experiences made me understand the importance of expanding my horizons and to realize how enriching it is to exchange and share ideas in a different environment.

Sahil Thappa – I am is a Mechanical Engineer and an Industrial Designer and I came from Ahmedabad in India. I am interested in looking at ways to make design more democratic, open, sustainable and collaborative. I have been working with digital fabrication as well as traditional tools and explored different materials, processes and platforms. I also have been practicing design thinking and system thinking for the past 2 years, doing several workshops and also helped set up design thinking driven Maker-spaces in a few schools in India. I ended up at Designers in Residence after my professor sent me the link and the call for proposal was something relevant to my previous work and was offering interesting and exciting experiences.

Tell us about your group name [THE] LIQUID STATE? How was it at the beginning between you?

We, the 3 Designers in Residence by Designregio Kortrijk worked on theme “Social Liquid Boundaries” with 3 different backgrounds bound together during 3 months in the city of Kortrijk that is divided in 3 parts by a river. We started by brainstorming the meaning of theme of the residency: Social Liquid Boundaries. Water is a state of matter extremely present in Kortrijk with the river and the rain. A boundary is linked to limits or rules that contain people and things in a certain shape. We decided to create a new state in which people are gathering to experience and shake liquid boundaries.
We related to each other in the first week of the Residence when we discovered our common passion for cinema. It help us to see our project as a story with several chapters and actors.

How did you follow the theme Social Liquid Boundaries in the development of your work?

After a period of observation and understanding of the city, we realized how important the role of the river Leie is, known as the Golden river, in the history, construction and use of the city. The Buda Island is the middle part of Kortrijk and it’s surrounded by 2 branches of the river: one is flowing calmly between the Broel Towers and the other one is now used by commercial boats with brand new high technological bridges connecting it. By also observing and meeting locals we notice that the river has an important role for the people, no matter what type of connections and feelings they experience with it. Kortrijk shares a link with the river, so we decided to work around it implementing our “liquid” topic of the theme.

After brainstorming on different types of boundaries, we decided to focus on the relations between individuals, resources and territory in Kortrijk. Therefore, we proposed 3 scenarios with 3 installations to create new experiences linked to the Golden river to consequently change its perception and to cross social boundaries in a playful way. We wanted to engage locals, communities, local materials and skills in order to create a participatory project. Our aim was to shake and create new Social Liquid Boundaries, we created the Social Golden River Installations.

What are the 3 installations and how do they work?

As an introduction, we presented the Scenario 1 that represents Individuals Boundaries , which are related to the way we humans conduct ourselves, the way we interact with others. Since bridges were such a prominent object in kortrijk and it represents a visual boundary, we decided to create a new interpretation:

– TALKING BRIDGE – We proposed a new appropriation of the space to invite people for new experiences of the surrounding by connecting them in a playful way. A meeting place for dialogue and discovery of the other. We designed 2 acoustic mirrors that will invite people to talk to each other creating a communicative bridge. The acoustic mirrors work as reflectors of sound and due to the acoustic physical laws the sound travels to the other mirror.

After we designed Scenario 2 that is focussed on Resources Boundaries. Kortrijk is a beautiful, but rainy city. We wanted to propose a playful place where this natural resource would friendly welcome people for new appreciations of its essence, we designed – RAINY PARASOL – an outside laboratory for a different use and experience of a rainy day, an attempt to change people’s negative perception of an outdoor activity on bad weather conditions. Therefore, it only functions when it’s raining. Is an open funnel-shaped shelter that collects the rain and directs it to different containers that accordingly to the weight of the water, it activates a light system. The installation is meant to be an inviting shelter where people can escape from the rain, relax and enjoy the surroundings.

And last but not least, the Scenario 3 talks about Territory Boundaries, which are related to the way geography AND nature can affect the way we behave. Buda is the island in the middle of Kortrijk also called the “Island of Creation”. The river is not used as a space too, in these terms, we wanted to recreate the concept of an island as a public space, a livable and lively extension of the river. A new invitation for a closer experience into nature, a new perception of the public space. Therefore, we built – ANOTHER ISLAND – which is a floating platform, that can eventually grow into a network of islands. The scenarios inside can be displayed differently, inviting people to a dynamic and playful space that can host different activities, such as: a fishing spot, a picnic or even a romantic dinner. The top of the structure is a reflective mirror as an amplification of the landscape itself on the ambition of designing something that could be part of the river.

Who got involved in the project?

As previously mentioned, we observed and met some locals, we visited a lot of companies and we tried to engage as many people and skills as we could. Despite this, we ended up working mainly with 3 different communities: with the volunteer technicians of BUDA::lab, the local makerspace situated at Budafabriek to help us with electronics. With Lieve Zusjes Stoere Broers, a group of bikers that organized an event that helped us to make an amazing final exhibition. And with Bolwerk, an inspiring local collective that works with public installations and also the place where we fabricated the three installations. At the end of our Residency we decided to exhibit our installations at Bolwerk. As the residency is meant to be an on-going work in progress, we are going to launch a book and a movie to present in April at the final opening of our installations, this time placed on and next to river, as we planned since the beginning.

What do you feel you’ve learnt during your residency? Did you like Kortrijk? Why do you think Kortrijk is known as a design city? Something to miss/regret?

We believe that we managed to develop and fabricate working prototypes of an ambitious project of designing 3 public installations in such a short timing. And we are very proud of our accomplishment. We enjoyed the city a lot and all the people we’ve met during our time here, everyone made us feel welcome and played an important role in our projects. We are also happy to witness the achievement of the fact that Kortrijk became a UNESCO Design City this year. Specially the Designregio Kortrijk team has been doing a great job to make it an innovative and exciting city, and they helped and supported us during our Residency. What are we going to miss? Everything! But we will be back in April and who knows when again!!

Interview by Álvaro BLANCO OLIVER, International Student in Journalism at Howest University College | Belgium

You can find more information about the Designers in Residence 2017 on their website: theliquidstate.wordpress.com

Inspiratienamiddag textielinnovatie & circulair ontwerpen

UITNODIGING – 5 december 2017
TEXTIELINNOVATIE & CIRCULAIR ONTWERPEN

Voor Howest Industrial Design Center gaan textielinnovatie en circulaire economie hand in hand.
Vier sprekers tonen u aan de hand van innovatieve praktijkcases de mogelijkheden van ontwerpen met flexibele materialen.

PROGRAMMA
15u30 Ontvangst met koffie
16u00 Sprekers
Jan Leyssens – Regenerative Design – Circulaire economie vertrekt bij het ontwerp
Laurens Oversier – Clarysse – De handdoek uit postconsumer materiaal

17u00 Pauze
17u15 Sprekers
Erik De Bisschop & Mathias Fahy – Desso & Möbius – Sustainable value chain

18u00: Netwerkmoment met een hapje en drankje

Graag bevestigen voor 24 november via karen.decavele@howest.be

Dag van de Wetenschap

Op zondag 26 november 2017 openen we de deuren op diverse locaties in Kortrijk, waaronder in het BUDA::lab! Onderzoekers en experten van Howest, UGent Campus Kortrijk, PTI campus Design & Techniek, PTI campus wetenschap & groen, Texture en Budalab dompelen je onder in de wondere wereld van de wetenschap.

Er worden lezingen, workshops, demo’s, ontdekkingsmarkten, experimenten en unieke rondleidingen voorzien voor jong en oud.

Geniet op elke locatie van een lekkere hap en drankje of neem er een van de 10 fietsen om van de ene naar de andere locatie te fietsen.

De Dag van de Wetenschap Kortrijk kadert in de Dag van de Wetenschap die op zondag 26 november 2017 plaatsvindt.

De Open Makerspace BUDA::lab opent zijn atelierdeuren voor jong en oud! De Budalab community van makers gaat samen met jou aan de slag met de verschillende machines en tools en toont de enorme mogelijkheden van een makerspace!

Op verschillende standjes ga je aan de slag met foamcutters, 3Dprinters, lasercutter, lassen en solderen! De Budalab-ers demonstreren er ook de vernieuwde CNC-machine.

Voor alle leeftijden, voorkennis niet vereist.

Maakwoensdagen voor leerkrachten

Je bent leerkracht (lager, secundair of hoger) of nog student lerarenopleiding en wil dit academiejaar de ontwerper in jezelf naar boven laten komen? Grijp je kans om een eigen STE(A)M idee of STE(A)M schoolproject te exploreren van idee tot conceptueel prototype.

In Kortrijk kan je van oktober 2017 tot juni 2018 acht woensdagmiddagen terecht om je eigen STE(A)M project vorm te geven onder de begeleiding van een professioneel team ontwerpers en didactici.

De voorwaarde om deel te nemen, is dat je zelf een eigen STE(A)M project als case meebrengt naar deze opleiding. Je werkt o.l.v. ontwerpers en ingenieurs een jaar lang aan je project en werkt het uit tot op het hoogst mogelijke niveau. Het gekozen project moet duurzaam zijn en meerdere jaren de STE(A)M-vibes op je school of in je klas aanwakkeren. O.l.v. didactici leer je je eigen STE(A)M-lessen ontwerpen rondom je eigen case.

De inschrijvingen zijn beperkt tot 25 personen om de begeleiding optimaal te laten verlopen.

Alle verdere info en voorbeeld-STE(A)M projecten vind je op de website:  https://sites.google.com/site/maakwoensdagen/

BUDA::lab leert 110 leerkrachten 3Dprinten en lasercutten

In het najaar van 2016 en voorjaar 2017 bood BUDA::lab STEM train-the-trainer reeksen aan voor leerkrachten lager en middelbaar onderwijs (Science Technology Engineering Mathematics). In totaal volgden 110 leerkrachten de reeks waarbij ze een inleiding kregen in maaktools, lasercutting en 3D printing. Het initiatief maakt deel uit van het Budalab On Tour project in samenwerking met Howest en met de steun van Intercommunale Leiedal en de Provincie West-Vlaanderen. De initiatiefnemers willen op deze manier de leerkrachten vertrouwd maken met digitale maaktechnieken en de drempel verlagen om deze toe te passen in de klas. Het project is tweeledig, de leerkrachten die de train-the-trainers volgden, kunnen nadien machines en gereedschap huren om op school te gebruiken: 3D printers, foamcutters en goedgevulde gereedschapskisten. Op die manier gaat het BUDA::lab letterlijk on tour, om meer scholen en organisaties te kunnen bereiken.

Enkele leerkrachten van de Kortrijkse middenschool Athena campus Drie Hofsteden volgden het STEM train-the-trainer programma en huurden recent het Budalab On Tour materiaal. De leerkrachten maakten met hun klassen, 1ste graad en OKAN, rubber-band cars en gebruikten hiervoor o.a. 3D printers.

“Het was zeker een verrijking voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten, die eveneens nieuwe technieken ontdekten. Enkele pareltjes van auto’s waren het resultaat. Budalab On Tour is een prima manier geweest om leerlingen hun talenten actief te laten ontdekken met innovatieve technieken. Ondertussen denken we na om dit binnen de school nog verder te gaan gebruiken.” Tijs Naert, coördinator OKAN Drie Hofsteden

Scholen of organisaties die interesse hebben om de Budalab On Tour 3D printers, gereedschapskoffers en foamcutters te huren kunnen contact opnemen met info@budalab.be

Budalab, een initiatief van Designregio Kortrijk en haar partners, is een openbare werkplaats in de Budafabriek in Kortrijk. Budalab stelt heel wat machines en ruimte ter beschikking van makers, studenten, scholen etc. en organiseert ook workshops voor particulieren en scholen zoals lederbewerking, textielontwerp, houtbuigen, zeefdrukken, lasercutting en meer. De openbare werkplaats wordt gerund door een community van vrijwilligers in samenwerking met Designregio Kortrijk.

OPEN CALL: Designers in Residence Kortrijk

Designregio Kortrijk is looking for 3 highly motivated and recently graduated designer-makers or creative artists to join in a regional residency programme in Kortrijk, Belgium.

The Designers in Residence Kortrijk Programme is a 4-month full time working residency from September to December 2017.

Designregio Kortrijk provides for the selected Designers in Residence Kortrijk:

>accommodation
> usage of Budalab Open Makerspace
> experts in several domains and support of Designregio Kortrijk

Theme: Enabling liquid boundaries by social design

Boundaries in society blur.

Libraries act as social meeting places, social restaurants also accommodate childcare, young startups and concert halls are cohousing, culture and scientific research reinforce each other, etc.

The permanent state of societal transformations leads to a society with liquid boundaries.

Designregio Kortrijk invites 3 young designers to develop an experimental concept for those liquid boundaries by social design, exploring social transformation through confrontation between citizens, society, entrepreneurs and education in regions such as Kortrijk.

The compactness of this region is both a benefit and a challenge.

Are you one of the designers we are looking for?

Apply before Thursday 1 June 2017, click HERE for more information

Word vrijwilliger in het nieuwe budalab!

We zijn op zoek naar enthousiaste makers om het Budalab-team te versterken! Als vrijwilliger houd je enkele uren per week/maand het lab open en ontvang en begeleid je de leden. Zin om je hiervoor te engageren en je kennis uit te breiden en te delen met anderen? Stuur vrijblijvend een mailtje naar info@budalab.be!

What’s the matter with school?

Buda kunstencentrum organiseert van 27 – 29 april 3 dagen vol met voorstellingen, films, lezingen, discussies en workshops! Alles draait rond het thema ‘what’s the matter with school?’

Wat is de rol van school in tijden van transitie, waar het begrip ‘werk’ zoals we dat nu kennen (als belangrijkste sociale waarde en het ultieme doel van elk onderwijssysteem) radicaal verandert? Wat zijn de alternatieven die momenteel binnen de onderwijssector opgang maken? School is de plaats waar de toekomst wordt vormgegeven, maar welke school willen we dan vandaag, en voor welke samenleving van morgen? Heeft kunst een rol hierin? Kunnen zij kritisch en autonoom denken stimuleren?

Voel jij je als student, leerkracht, filosoof, artiest of professional aangesproken om hier samen een antwoord op te vinden? Klik dan hier voor meer informatie & tickets!

PROGRAMMA

do 27.04.17

 • 11:30 > 12:30 BS 2 School Matters: The future of a commu(o)nist in(ter)vention Maarten Simons & Prof. Jan Masschelein [Lecture, ENG]
 • 14:00 > 15:00 BS 2 The future of the (art) school [Lecture, ENG]
 • 15:15 > 15:45 BS 2 Postcard From the Desert Island Adelita Husni-Bey [Film, FR + ENG]
 • 16:15 > 17:15 BS 2 Art Basics For Children (ABC) Brussels Gerhard Jäger [Presentation, ENG]
 • 17:30 > 18:30 BS 2 “Follow Me,” the wise man said, but he walked behind Prof. Anneleen Masschelein, Stijn De Cauwer & Joost de Bloois [Lecture/ Performance]
 • 18:00 > 19:00 BS 5 The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded Followers of Joanna Southcott Luke Fowler [Film, ENG]
 • 19:30 > 20:30 BS 2 Once Upon A Time There Was School / IN SPACE Adva Zakai [Performance, ENG]
 • 21:00 > 22:00 BS 2 The School of Love SOL-members (KASK) and other participants [Presentation, ENG]

vr 28.04.17

 • 10:30 > 12:30 BS 2 Turning Cities Into Schools Prof. Jan Masschelein (Labo for Education and Society, KUL) [Lecture, ENG]
 • 12:30 > 14:00 OR Syntrofi LUNCH Elli Vassalou [Performative lunch, ENG]
 • 14:00 > 15:00 BS 2 Hacking Bologna Bram Crevits, Pascal Desimpelaere, Michel Bauwens, Mike Neary, Hala Elias Poles, Thomas Storme, Laurence Rassel, Sue Ferge, Clara Vankerschaver [Presentation, ENG]
 • 15:30 > 16:30 BS 2 School Architecture – retrieved from memory Maarten Van Den Driessche [Lecture, ENG]
 • 17:00 > 18:00 BS 2 Who owns the school? Veridiana Zurita [Lecture / Performance, ENG]
 • 18:20 > 19:00 BS 4 The Majority Never Has Right On Its Side Emanuel Almborg [Film, ENG]
 • 20:00 > 21:00 BS 1 The Flaccid Adeline Rosenstein [Performance, ENG]
 • 21:30 > 22:3:00 BS 2 ANIMAUX + Super School Misssouri Studio / Béatrice Delcorde, David Evrard & Nicolas Valkenaere [Film + book presentation + aftertalk, FR + ENG]

za 29.04.17

 • 11:00 > 18:00 BS 2 De Publieke School (van de School van de Toekomst) Jij en ik en iedereen! [Een hele dag van mini-lezingen door wie iets te vertellen heeft, NL]
 • 11:00 > 12:45 BS 1 Maria Gaat Naar School Maria Jerez, Gosie Vervloesem, Edurne Rubio & schoolkinderen + B abette en Fayza van Buurtschool VTEX [Documentaire + nagesprek, NL]
 • 12:30 > 14:00 OR Syntrofi LUNCH Elli Vassalou [Performative lunch, ENG]
 • 14:00 > 15:00 BS 1 Voor elk kind een goede school Dirk Jacobs [Lezing, NL]
 • 15:30 > 16:30 BS 1 Brusselse jongeren ontdekken een alternatief: het Finse modelJeugdhuis Chicago [Documentaire / nagesprek, NL]
 • 17:00 > 18:00 BS 1 De Toekomst van de (kunst) School [Verslag van voorbije seminarie, NL]
 • 18:00 > 19:41 BS 4 Grands Travaux Olivia Rochette & Gerard Jan Claes [Film + nagesprek, FR + NL]
 • 19:00 > 21:30 BS 1 Building Conversation Lotte Van den Berg [Actief gesprek / participatieve voorstelling, NL]

doorlopend

 • 14:00 > 18:00 BF Learning in digital times Jan Masschelein, Maarten Simons, Jorge Larrosa e.v.a.… [Exhibition and playground for artists, enterpreneurs, scientists & active citizens] [Tentoonstelling en speelplaats voor kunstenaars, ondernemers, wetenschappers en actieve burgers]
 • 14:00 > 18:00 BF Designing educational practices: A performing arts school for the Mediterranean Saana Haddouchi, Laurent Malek, Noor Van Orshoven & Klara Roelants (students) with Hans Schildermans & Jan Masschelein [Exhibition / tentoonstelling]
 • 11:00 > 20:00 BS Temporary Library ABC (Art Basics for Children) [Inspirational library / Inspiratiebibliotheek]
 • 00:01 > 24:00 online Once Upon A Time There Was School / ONLINE Adva Zakai [ ENG]

Activeer je STEM

Om kinderen en jongeren de kans te geven STEM te beleven in de vrije tijd, wordt er de STEM-studiedag “activeer je STEM” georganiseerd. Hier kunnen bedrijven, steden en gemeenten kennismaken met het STEM-academie verhaal in Vlaanderen.

Het evenement wordt ingeleid door prof.dr.Wim Dehaene, gevolgd door getuigenissen van de STEM-academies zelf. Daarnaast gaan de bevoegde ministers Crevits en Muyters onder leiding van Guy Tegenbos met verschillende partijen in gesprek over het belang van de STEM-academie voor Vlaanderen, en de manieren om de STEM-academie te steunen. Daarna vindt er een standenmarkt plaats waarop je nader kan kennismaken met de STEM-academie organisatoren, en wordt de mogelijkheid geboden om een STEM-academie activiteit te bezoeken.

Praktisch:

“Activeer je STEM!” wordt georganiseerd door Technopolis op vraag van ministers Crevits en Muyters. De dag is bestemd voor bedrijven, organisaties en gemeenten die de interesse en passie voor STEM bij jongeren actief willen stimuleren en gaat door op woensdag 19 april in Technopolis, Technologielaan 2800 Mechelen. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht.

 

Klik hier voor het programma en inschrijven.

Oudere berichten

© 2018 BUDA::lab